Misja przedszkola

 

„Wszystkiego co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu – 
o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, 
myśleć, marzyć i wyobrażać sobie świat” 
Robert Fulghum 

WIZJA PRZEDSZKOLA 

Przedszkole jest placówką otwartą, bezpieczną i przyjazną dla dzieci oraz ich rodziców. 

Pragniemy wychować dziecko jako człowieka dbającego o zdrowie, twórczego, nastawionego na osiąganie sukcesów na miarę swoich możliwości, promować wychowanie przedszkolne w środowisku lokalnym, kultywować tradycję i wychowanie regionalne, a także doskonalić rozwój zawodowy i osobowość każdego nauczyciela. 

MISJA PRZEDSZKOLA

Każde dziecko jest traktowane podmiotowo, jest jednakowo ważne. Nasze dzieci są otwarte, spontaniczne i twórcze w swoich działaniach, mają poczucie własnej wartości, potrafią okazywać swoje uczucia, radzą sobie w trudnych sytuacjach oraz nabywają wiedzę i kolejnym umiejętności potrzebne w szkole. 

Każdemu dziecku zapewniamy wszechstronny i bezpieczny rozwój zgodny z jego indywidualnym tempem rozwoju, potrzebami, oczekiwaniami, zainteresowaniami i zdolnościami. 

Każde dziecko ma świadomość, że jego prawa są szanowane oraz, że ma prawo do okazywania swoich uczuć. 

Diagnozujemy i obserwujemy indywidualny rozwój każdego dziecka by wspierać go na każdym etapie jego życia. 

Dziecko nabywa wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w starcie szkolnym. 

Wykorzystujemy naturalną potrzebę ruchu i eksplorowania otoczenia tak, aby dziecko żyło w zgodzie z własnym ciałem i umysłem w harmonii z otaczającym światem i przyrodą. 

W atmosferze integracji uczymy dziecko szacunku, życzliwości, zrozumienia i akceptacji dla siebie i innych oraz radzenia sobie z porażkami. 

Wprowadzamy dziecko w świat wartości uniwersalnych: piękna, dobra, prawdy i miłości, pośredniczymy w przyswajaniu norm postępowania etycznego. 

Pomagamy dziecku w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć. 

Proponujemy wychowankom udział w dodatkowych zajęciach. 

Kształtujemy postawę przynależności do swojego regionu, kraju w zjednoczonej Europie. 

Gwarantujemy bezpieczeństwo w czasie ich pobytu w placówce. 

Współpracujemy z instytucjami, organizacjami i specjalistami wspierającymi rozwój dziecka i działalność przedszkola. 

Przedszkole Samorządowe Nr 44
ul. Antoniukowska 9
15 - 740 Białystok
tel/fax: 85 651 47 89
e-mail: ps44@um.bialystok.pl
Powrót na początek strony