Plan dnia

PLAN DNIA  - dzieci młodsze

6.30 - schodzenie się dzieci; układanki i zabawy stolikowe usprawniające percepcję wzrokowa oraz wzrokowo - ruchową; kontakty;

         zabawy dowolne w kącikach zainteresowań; praca wyrównawcza; prace z dziećmi    uzdolnionymi; prace porządkowo –

         gospodarcze; zabawy ze śpiewem

8.15 - przygotowanie do śniadania; zabawa ruchowa; czynności samoobsługowe w łazience

8.30 - ŚNIADANIE

9.00 - tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, rozwijania twórczej postawy dzieci;

          stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu mowy i myślenia, doskonalenie sprawności umysłowych;

          pobyt na podwórku - zabawy i gry w ogrodzie przedszkolnym, poznawanie środowiska przyrodniczego

11.15 - przygotowanie do obiadu; czynności samoobsługowe

11.30 - OBIAD

12.00 - leżakowanie

14.00 - przygotowanie do podwieczorku; zabawa ruchowa; czynności samoobsługowe

14.30 - PODWIECZOREK

15.00 - tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej aktywności dzieci; rozwijanie indywidualnych zainteresowań i zdolności;

           kółka zainteresowań dla chętnych dzieci

16.30 - przekazanie dzieci oddziałowi dyżurującemu; praca wg planu tego oddziału do godziny 17.00

 

PLAN DNIA – dzieci starsze

6.30 - schodzenie się dzieci; praca wg planu grupy dyżurującej

7.00 - układanki i zabawy stolikowe usprawniające percepcję wzrokową oraz wzrokowo – ruchową; kontakty okolicznościowe; zabawy

          dowolne w kącikach zainteresowań; praca wyrównawcza; prace z dziećmi uzdolnionymi; prace porządkowo – gospodarcze;

          zabawy ze śpiewem

8.15 - przygotowanie do śniadania; ćwiczenia poranne w grupach 5- i  6 – latków; czynności samoobsługowe w łazience

8.30 - ŚNIADANIE

9.00 - tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, rozwijania twórczej postawy dzieci;

          stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu mowy i myślenia, doskonalenie sprawności umysłowych;

          pobyt na podwórku - zabawy i gry w ogrodzie przedszkolnym, poznawanie środowiska przyrodniczego

11.20 - przygotowanie do obiady, czynności samoobsługowe

11.30 - OBIAD

12.00 - ćwiczenia i zabawy utrwalające zdobyte umiejętności i wiadomości; zajęcia dodatkowe; praca wyrównawcza; praca

            indywidualna

14.00 - zabawa ruchowa; czynności samoobsługowe

14.15 - przygotowanie do podwieczorku

14.30 -  PODWIECZOREK

15.00 - zabawy indywidualne dzieci wg zainteresowań

16.00 - przekazanie dzieci oddziałowi dyżurującemu, praca wg planu tego oddziału do godz.  17.00

Przedszkole Samorządowe Nr 44
ul. Antoniukowska 9
15 - 740 Białystok
tel/fax: 85 651 47 89
e-mail: ps44@um.bialystok.pl
Powrót na początek strony