Opłaty

1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie w godz. 7.30 - 12.30.

2. Poza czasem wymienionym w pkt. 1 korzystanie w wychowania przedszkolnego jest odpłatne.

3. Wysokość odpłatności za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 1,30 zł.

4. Dokładny czas pobytu dziecka w przedszkolu odnotowywany jest na podstawie karty STOPEREK.

5. Opłaty za pobyt i wyżywienie należy wpłacać do 10 dnia każdego miesiąca.

6. Opłaty za pobyt i wyżywienie naliczane będą po zakończonym miesiącu.

7. Informacja o wysokości opłat oraz o numerach rachunków bankowych jest przesyłana na adres e-mail podany przez rodziców/opiekunów.

8. Opłaty wnosimy na oddzielne konta bankowe:

POBYT     51 1240 1037 1111 0011 1728 9124

WYŻYWIENIE     26 1240 1037 1111 0011 1728 9283

Przedszkole Samorządowe Nr 44
ul. Antoniukowska 9
15 - 740 Białystok
tel/fax: 85 651 47 89
e-mail: ps44@um.bialystok.pl
Powrót na początek strony